اعضای خانه معدن هیات مدیره جدید را انتخاب کردند
اعضای خانه معدن هیات مدیره جدید را انتخاب کردند

اعضای خانه معدن هیات مدیره جدید را انتخاب کردند

 تهران - ایرنا- اعضای خانه معدن ایران در پایان مجمع عمومی سالیانه این تشکل، هیات مدیره جدید را برای یک دوره سه ساله برگزیدند که نسبت به دوره فعلی سه عضو جدید انتخاب شدند.
[اعضای خانه معدن هیات مدیره جدید را انتخاب کردند]

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مجمع مزبور با حضور سه چهارم اعضا رسمیت یافت و از مجموع 200 عضو این تشکل 150 عضو در مجمع شرکت کردند .
براساس رای گیری به عمل آمده از حاضران در این مجمع، علاء الدین میرمحمدصادقی، محمود گوهرین، غلامرضا حمیدی انارکی، ابوالقاسم شفیعی، بهرام شکوری، حمیدرضا امیریان، حمیدرضا معصومی، علیرضا باقری و محمدرضا بهرامن، برای یک دوره سه ساله به عنوان اعضای جدید هیات مدیره خانه معدن ایران انتخاب شدند.
همچنین براساس آرای به دست آمده از انتخابات بازرس، «فرهاد دارابی» به عنوان بازرس اصلی و «محمود بندرچی» به عنوان بازرس علی‌البدل تعیین شدند.
اعضای فعلی هیات مدیره خانه معدن مرکب از علاء الدین میرمحمد صادقی، محمد رضا بهرامن، غلامرضا حمیدی انارکی، محمد مجتهد زاده، حمید رضا امیریان، حمید رضا معصومی، محمد جعفر صادقی پناه به عنوان اصلی و بهرام شکوری و علی الماسی علی البدل هستند.
به گزارش ایرنا خانه معدن ایران در سال 1381 در اتاق ایران به ثبت رسیده و اکنون دارای 12 کمیته فعال در زمینه های مختلف مرتبط است.